Trengo heeft alles geregeld voor de GDPR

  • Lees tijd
  • January 18, 2018
  • In Nieuws

Nu het 25 mei is, betekent dit dat de General Data Protection Regulation, ofwel GDPR, van kracht gegaan is. De wet die in Nederland “Algemene verordening gegevensbescherming” (AVG) wordt genoemd. Trengo heeft veel vragen en verzoeken over dit onderwerp ontvangen. Daarom leggen wij je hier graag uit hoe Trengo zich op de komst van GDPR/AVG heeft voorbereid. De afgelopen maanden hebben we ons uitgebreid in de GDPR verdiept en op voorbereid. Zo zorgen wij ervoor dat het voor iedere klant allemaal netjes geregeld is.

Voor wie de term GDPR helemaal nieuw is: meer dan een jaar geleden heeft de Europese Commissie haar handtekening gezet onder de “General Data Protection Regulation”, de grootste aanpassing binnen de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming in Europa sinds 1995. GDPR vervangt de destijds ingestelde EU Data Protection Directive en de daaraan gerelateerde plaatselijke wetgeving. Met de inwerkingstelling van GDPR wil de Europese Unie de veiligheid en bescherming van persoonlijke gegevens versterken.

Trengo’s GDPR Commitment

Bij Trengo vinden we het belangrijk dat onze klanten zorgeloos en eenvoudig gebruik kunnen maken van onze diensten. Dit betekent dat we daarin rekening houden met zowel GDPR, ofwel algemene Gegevensbeschermingswetgeving binnen de EU. Trengo is hierbij “committed” om met haar services richting de klant te voldoen aan de bepalingen binnen de GDPR op het moment dat de wet in werking treedt.

Door de samenwerking met Nederland ICT, diverse juristen en trainingen hebben we veel geleerd over dit uitgebreide GDPR onderwerp. Dit helpt ons niet alleen bij het opstellen van een verwerkersovereenkomst, maar ook om ervoor te zorgen dat Trengo en onze werkprocessen voldoen aan deze nieuwe wetgeving.

GDPR voor Trengo klanten

Op de GDPR pagina in Trengo (inloggen en beheerdersrol vereist) is alle informatie omtrent Trengo en de GDPR te vinden. Hier wordt vermeld op welke manier Trengo aan haar voorwaarden voldoet en kunnen we klanten daarnaast op de hoogte houden van aanpassingen en verbeteringen van onze diensten en processen in lijn met GDPR. Zo vind je hier onder andere een lijst van onze subverwerkers. Bovendien hebben we onze procedures omtrent Datalek en beveiliging opnieuw onder de loep genomen en gezorgd voor een heldere en transparante uitleg van deze processen.

Verwerkersovereenkomst

Naast de informatie op deze pagina, is er ook een ondertekende versie van onze verwerkersovereenkomst, ofwel ons “Data Pro Statement”. Hierin informeert Trengo opdrachtgevers hoe databescherming gewaarborgd is. Daarnaast informeren wij ook waar onze Trengo diensten of producten geschikt voor zijn, als het gaat om een beoordeling van bescherming van persoonsgegevens. Daarmee kunnen (potentiële) Trengo klanten zelf beoordelen óf en op welke wijze jullie gebruik willen maken van de producten en/of diensten. Met het ondertekenen van de Data Pro Statement, geeft Trengo een statement en service af dat wij alles goed op orde hebben en hier volledig achter staan.

Met dit Data Pro Statement kun je akkoord gaan op middels een opt-in functie (inloggen en beheerdersrol vereist). Na het lezen en het geven van akkoord, is de verwerkersovereenkomst als geldig en wederzijds ondertekende PDF te downloaden binnen Trengo.

Wat heeft Trengo verder nog gedaan?

Naast dat Trengo zorgvuldig haar verwerkersovereenkomst heeft opgesteld, zijn er ook de volgende stappen ondernomen om de bescherming van gegevens te kunnen waarborgen:

  • De Privacy Policy van Trengo is helemaal GDPR up-to-date.
  • Klanten hebben zelf de mogelijkheid om hun data binnen Trengo te verwijderen.

Met deze stappen zijn wij bij Trengo helemaal klaar voor GDPR en helpen wij onze gebruikers om inzicht te creëren in ons product en bijbehorende diensten.

Over Trengo

Trengo bied bedrijven een innovatieve team-inbox waarmee klanten via communicatie(kanalen) kunnen communiceren met hun klanten via één overzichtelijke inbox.

Innovatie voor bedrijven in communicatie


Laat ons je bedrijf innoveren