Cookie voorkeuren
Sluit
Help Center

Het resolutiesverslag

Artikel Samenvatting
Was dit artikel nuttig?

Met Trengo kun je de gemiddelde eerste reactietijd, de gemiddelde oplostijd en het aantal berichten dat nodig is om een conversatie op te lossen controleren in het resolutierapport.

Resoluties verslag

Navigeer naar Rapporten > Resolutierapportwaar je het onderstaande dashboard vindt.

1. Filter: Pas filters toe om het rapport te produceren dat je zoekt. Je kunt filteren tussen verschillende (sets van) kanalen, gebruikers en labels.

2. Tijdframe: Hier kun je je tijdsbestek selecteren. Je kunt standaardfilters gebruiken (bijvoorbeeld 'Vandaag', 'Vorige maand' of 'Dit jaar') of je eigen aangepaste tijdsbestek instellen.

3. Prestaties in cijfers: Vind hier de gemiddelde eerste reactietijd, de gemiddelde oplostijd en de gemiddelde reacties die nodig zijn tot de oplossing binnen de geselecteerde filters en tijdsbestekken.

4. Metriek: Kies welke metriek je wilt zien in de grafiek hieronder.

🔘 Gemiddelde eerste reactietijd: De tijd tussen het eerste bericht van een klant en het eerste antwoord van een gebruiker in Trengo. Berichten buiten openingstijden of de tijd die iemand besteedt aan een gesprek met een chatbot of flowbot zijn buiten dit rapport gelaten.

Gemiddelde oplostijd: De tijd tussen het moment dat een gesprek wordt aangemaakt en het moment dat het wordt afgesloten. Als een gesprek opnieuw wordt geopend en opnieuw wordt gesloten, worden deze tijden opgeteld bij de totale oplostijd van een gesprek. De tijd buiten kantooruren wordt niet meegerekend in de oplostijd.

🔘 Gemiddeld aantal reacties tot oplossing: Het aantal reacties in een conversatie wordt berekend door de berichten te tellen die door een Trengo-gebruiker in een bepaalde conversatie zijn verzonden.

5. Grafiek resoluties: Hier zie je het resultaat op basis van je filters. De donkere lijn toont de huidige periode, de lichtere de vorige periode.

ℹ️ De vorige periode beslaat dezelfde periode als de geselecteerde periode. Als je 'Vorige maand' kiest, is de vorige periode de maand ervoor.

Laatst bijgewerkt:
26 september 2023